Chirurgia stomatologiczna - dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Jest podspecjalnością chirurgii. Częste schorzenia to zębopochodne stany zapalne, a w szczególności ropnie oraz około wierzchołkowe, przewlekłe stany zapalne.

Chirurgia stomatologiczna

Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, całkowicie bezboleśnie.
Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, całkowicie bezboleśnie. Mając do dyspozycji w Naszej Klinice specjalistyczny sprzęt do diagnostyki RTG - radiowizjografie cyfrową, jak i mikroskop i lupy możemy w jak najbardziej doskonały sposób kontrolować przebieg wszystkich zabiegów oraz monitorować ich wyniki.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii stomatologicznej należą: